Hur mycket är Fahrenheit i Celsius?

Omvandla Fahrenheit till Celsius

Testa gärna vår omvandlare från Fahrenheit () till Celsius () och Kelvin (K) här nedan, den omvandlar automatiskt när du skriver i något av fälten. Om du t.ex. vill veta hur många grader Celsius 100 grader Fahrenheit är fyller du i 100 i fältet bredvid ℉ och tittar sedan i fältet bredvid ℃. För att fylla i minusgrader måste du först skriva en siffra och sedan ett minustecken framför, det går inte att börja med att skriva ett minustecken.

K

Tabell Fahrenheit till Celsius

Här nedan har vi sammanställt tabeller som visar vanliga temperaturer uttryckta i både Celsius och Fahrenheit.

Minusgrader

-50 ℃-58 ℉
-45 ℃-49 ℉
-40 ℃-40 ℉
-35 ℃-31 ℉
-30 ℃-22 ℉
-25 ℃-13 ℉
-20 ℃-4 ℉
-17,80 ℃0 ℉
-15 ℃5 ℉
-10 ℃14 ℉
-5 ℃23 ℉

Normaltemperaturer

0 ℃32 ℉
5 ℃41 ℉
10 ℃50 ℉
15 ℃59 ℉
20 ℃68 ℉
25 ℃77 ℉
30 ℃86 ℉
35 ℃95 ℉
37,8 ℃100 ℉
40 ℃104 ℉
45 ℃113 ℉

Högre temperaturer

50 ℃122 ℉
55 ℃131 ℉
60 ℃140 ℉
65 ℃149 ℉
70 ℃158 ℉
80 ℃176 ℉
90 ℃194 ℉
100 ℃212 ℉
200 ℃392 ℉
500 ℃932 ℉
537,80 ℃1000 ℉

Om temperaturenheterna Fahrenheit, Celsius och Kelvin

Fahrenheit och Celsius är två olika skalor för att uttrycka temperatur, framförallt är de de två skalor som är vanligast att de används i vardagligt bruk. SI-enheten för temperatur är dock kelvin (K). Kelvin har definierats på ett sådant sätt att nollpunkten på kelvinskalan motsvarar den absoluta nollpunkten, dvs den teoretiskt lägsta temperaturen som går att uppnå.

Fahrenheit, eller grad Fahrenheit (℉) är en temperaturenhet som introducerades år 1724, den är namngiven efter den tyske fysikern Daniel Gabriel Fahrenheit. Celsius, eller grad Celsius (℃), är en temperaturenhet som har fått sitt namn efter sin uppfinnare, den svenske astronomen och vetenskapsmannen Anders Celsius, som var verksam i Uppsala under 1700-talet. Kelvin är som sagt SI-enheten för temperatur, och är uppkallad efter lord Kelvin.

Vattens frys- och kokpunkt i Fahrenheit

På Fahrenheits temperaturskala är vattens fryspunkt 32 ℉ och dess kokpunkt 212 ℉, för Celsius temperaturskala är vattens fryspunkt 0 ℃ och dess kokpunkt 100 ℃ (vid 1 atmosfärs tryck).

Fahrenheit är definierad så att

Fahrenheit = 9/5 * Celsius + 32

Kelvin är definierad så att

Kelvin = Celsius + 273,15

Denna sida på andra språk

  🇳🇴 Norsk: Hvor mye er Fahrenheit i Celsius

  🇩🇰 Dansk: Hvor meget er Fahrenheit i Celsius

Relaterade sidor inom "övriga uträkningar och omvandlingar"

Hur mycket är mitt BMI? Räkna ut här!

Skriv en kommentar