Hur mycket väger en myra?

En myra väger ca. 5 till 7 milligram beroende på art.
Åtminstone om man pratar om de myror vi är vana vid här i Sverige.

Myran, liten men enormt stark

Hittills har man kunnat identifiera över 12 000 olika arter av myror, men man tror att många fler arter finns kvar att upptäcka. Där man framför allt har möjlighet att finna nya arter av myror är i tropikerna. På grund att det finns så väldigt många olika arter av myror är det svårt att säga vad en genomsnittlig myra väger, sanningen är faktiskt att de kan väga mellan 1 till 150 milligram - det är ett ganska stort spann!

Stående myra på vit bakgrund

Starka sett till sin vikt

Det att myror är enormt starka i relation till sin vikt är en sak man ofta hör sägas, och det är faktiskt så. Beroende på vilken art det är man pratar om så kan en myra faktiskt bära 10 till 50 gånger sin vikt! Tänk dig själv om du väger 50 kg, skulle du då klara av att släpa runt på 500 till 2 500 kg? 😆

Väger lika mycket som människan

Sedan är det även så att på grund av den enormt stora mängd myror som finns, så är det faktiskt så att den sammanlagda vikten av alla myror på jorden är ungefär lika stor som den sammanlagda vikten av alla människor på jorden. 😮

Relaterade sidor inom "hur mycket väger olika djur?"

Hur mycket väger en blåval?Hur mycket väger en elefant?Hur mycket väger en gorilla?

Skriv en kommentar