Hur mycket väger en myra?

En myra väger ca. 5 till 7 milligram beroende på art.
Åtminstone om man pratar om de myror vi är vana vid här i Sverige.

Myran, liten men enormt stark

Hittills har man kunnat identifiera över 12 000 olika arter av myror, men man tror att många fler arter finns kvar att upptäcka. Där man framför allt har möjlighet att finna nya arter av myror är i tropikerna. På grund att det finns så väldigt många olika arter av myror är det svårt att säga vad en genomsnittlig myra väger, sanningen är faktiskt att de kan väga mellan 1 till 150 milligram - det är ett ganska stort spann!

Stående myra på vit bakgrund

Starka sett till sin vikt

Det att myror är enormt starka i relation till sin vikt är en sak man ofta hör sägas, och det är faktiskt så. Beroende på vilken art det är man pratar om så kan en myra (beroende på art av myra) faktiskt bära 10 till 50 gånger sin vikt! Tänk dig själv om du väger 50 kg, skulle du då klara av att släpa runt på 500 till 2 500 kg? 😆

Väger alla myror lika mycket som alla människor?

Tidigare har vi påstått att om man lägger ihop vikten av alla myror på jorden, så skulle det ungefär motsvara den sammanlagda vikten av alla människor på jorden. En uppmärksam läsare har dock gjort oss medvetna om att detta påstående är felaktigt. Genom lite efterforskning har det visat sig att påståendet kommer från en bok om myror (Journey to the Ants) som skrevs år 1994 av den amerikanska biologen Edward Wilson tillsammans med den tyska biologen Bert Hölldobler, men påståendet har sedan dess motbevisats.

Visserligen kan man anta att vid någon tidpunkt har den sammanlagda vikten av alla myror jämfört med den av alla människor varit likadan. Men med tanke på den explosionsartade befolkningsökningen med avseende på människor, i kombination med att genomsnittsmänniskans vikt har ökat, är detta inte fallet i dagsläget. Troligtvis skulle man behöva söka sig tillbaka till åtminstone 1800-talet för att kunna hitta ett sådant sammanträffande.

För den nyfikne går det att läsa mer om detta hos BBC News här.

Vårt tidigare påstående som visade sig vara felaktig:
Sedan är det även så att på grund av den enormt stora mängd myror som finns, så är det faktiskt så att den sammanlagda vikten av alla myror på jorden är ungefär lika stor som den sammanlagda vikten av alla människor på jorden..

Denna sida på andra språk

  🇳🇴 Norsk: Hvor mye veier en maur

  🇩🇰 Dansk: Hvor meget vejer en myre

Relaterade sidor inom "hur mycket väger olika djur?"

Hur mycket väger en albatross?Hur mycket väger en blåval?Hur mycket väger en elefant?Hur mycket väger en gorilla?Hur mycket väger en vithaj?

Skriv en kommentar