Hur mycket väger man på månen?

Omvandlare mellan upplevd vikt på jorden och månen

Testa gärna vår omvandlare mellan upplevd vikt på jorden och på månen, den omvandlar automatiskt när du skriver i något av fälten. Här kan du enkelt knappa in hur mycket du väger (på jorden) och ta reda på hur mycket det skulle kännas som att du väger om du befinner dig på månen.

kg på jorden
kg på månen
Bild på månen

Vår fina måne med universum som bakgrund

Om "vikt" på månen och jorden

För att förstå vad det innebär när man talar om hur mycket någon "väger" på månen måste man först bekanta sig med begreppen massa och tyngd. Massa är en fysikalisk storhet som anger hur mycket materia det finns i ett objekt (eller en person), massa mäts i kg. Tyngd å andra sidan är ett mått på hur mycket tyngdkraften, eller gravitationen, påverkar en given massa.

Vågen kalibreras mot tyngdkraften

När vi ställer oss på en våg på jorden för att ta reda på hur mycket vi väger, då är den vågen kalibrerad enligt den tyngdkraft som råder på jorden så att den visar vår faktiska massa (vikt). Om vi tar med oss samma våg till månen så skulle den om vi ställer oss på den visa att vi väger mycket mindre på månen än på jorden. Detta är egentligen felaktigt, för det vår "jordvåg" visar på månen är bara hur mycket tyngdkraften på månen påverkar oss i förhållande till den tyngdkraft som vi är vana vid på jorden. I vår omvandlare här ovan är det detta vi gör, fältet som visar "kg på månen" skulle man kunna säga representerar en våg som är kalibrerad enligt jordens tyngdkraft.

Massan ändras inte, bara upplevd tyngd

Det som är viktigt att komma ihåg här är att oavsett om vi befinner oss på jorden eller månen så består vi av samma mängd materia, alltså lika mycket massa (kg). Det är enbart på grund av att vågen är kalibrerad enligt jordens gravitation som vår "vikt" är mindre på månen, om vi istället kalibrerade vågen enligt den tyngdkraft som råder på månen skulle den visa exakt samma vikt som på jorden!

Denna sida på andra språk

  🇳🇴 Norsk: Hvor mye veier du på Månen

  🇩🇰 Dansk: Hvor meget vejer du på Månen

Relaterade sidor inom "vikt på andra himlakroppar och planeter"

Hur mycket väger man på merkurius?Hur mycket väger man på venus?Hur mycket väger man på mars?Hur mycket skulle man väga på jupiter?Hur mycket skulle man väga på saturnus?Hur mycket skulle man väga på uranus?Hur mycket skulle man väga på neptunus?Hur mycket väger man på pluto?Hur mycket skulle man väga på solen?Hur mycket väger man på Kepler-186f?Kommentarer


#1   Jan   2019-04-23 10:00  
Massan på månen (enhet kg) är den samma som på jorden. Tyngden (enhet N) är däremot ungefär en sjättedel. Ändra enhet...

#2   Stefan   2019-04-24 19:34  
Hej Jan!

Jag är medveten om det, men om du läser texten så förstår du nog vad det är omvandlaren försöker förmedla. Den säger inte att massan förändras, utan säger snarare någonting om hur x kg på jorden "känns" på månen. Anledningen till varför vi uttrycker det på detta vis är för att det är enklare att förstå en jämförelse om sin tyngd då den uttrycks i kg, snarare än Newton.

Stycket under omvandlaren förklarar även (dock ganska kortfattat) hur det ligger till med massa och tyngd och att massan (i kg) inte förändras bara för att man förflyttar sig till månen.

Med vänlig hälsning
Stefan Johansson
Hurmycket.se

#3   Anonym   2022-06-01 16:02  
tjo

Skriv en kommentar