Hur mycket väger man på månen?

Omvandlare mellan upplevd vikt på jorden och månen

Testa gärna vår omvandlare mellan upplevd vikt på jorden och på månen, den omvandlar automatiskt när du skriver i något av fälten. Här kan du enkelt knappa in hur mycket du väger (på jorden) och ta reda på hur mycket det skulle kännas som att du väger om du befinner dig på månen.

kg på jorden
kg på månen

Om "vikt" på månen och jorden

För att förstå vad det innebär när man talar om hur mycket någon "väger" på månen måste man först bekanta sig med begreppen massa och tyngd. Massa är en fysikalisk storhet som anger hur mycket materia det finns i ett objekt (eller en person), massa mäts i kg. Tyngd å andra sidan är ett mått på hur mycket tyngdkraften, eller gravitationen, påverkar en given massa.

Bild på månen

Vår fina måne med universum som bakgrund

När vi ställer oss på en våg på jorden för att ta reda på hur mycket vi väger, då är den vågen kalibrerad enligt den tyngdkraft som råder på jorden så att den visar vår faktiska massa (vikt). Om vi tar med oss samma våg till månen så skulle den om vi ställer oss på den visa att vi väger mycket mindre på månen än på jorden. Detta är egentligen felaktigt, för det vår "jordvåg" visar på månen är bara hur mycket tyngdkraften på månen påverkar oss i förhållande till den tyngdkraft som vi är vana vid på jorden.

Det som är viktigt att komma ihåg här är att oavsett om vi befinner oss på jorden eller månen så består vi av samma mängd materia, alltså lika mycket massa (kg). Det är enbart på grund av att vågen är kalibrerad enligt jordens gravitation som vår "vikt" är mindre på månen, om vi istället kalibrerade vågen enligt den tyngdkraft som råder på månen skulle den visa exakt samma vikt som på jorden!

Relaterade sidor inom "vikt på andra himlakroppar och planeter"

Hur mycket väger man på merkurius?Hur mycket väger man på venus?Hur mycket väger man på mars?Hur mycket skulle man väga på jupiter?Hur mycket skulle man väga på saturnus?Hur mycket skulle man väga på uranus?Hur mycket skulle man väga på neptunus?Hur mycket väger man på pluto?Hur mycket skulle man väga på solen?Kommentarer


#1   Jan   2019-04-23 10:00  
Kommentaren väntar på godkännande..

Skriv en kommentar