Hur mycket är mitt BMI? Räkna ut här!

$$ \textrm{BMI} = \frac{ \textrm{vikt} ~ ~ [kg]}{ \textrm{längd} ~ \cdot ~ \textrm{längd} ~ ~ [m^2] } $$

Räkna ut din BMI här

Testa gärna vår BMI-räknare som du enkelt kan använda för att räkna ut din BMI. Allt du behöver göra är att mata in din kroppsvikt och din längd sedan kommer vi att sköta resten automatiskt. Vänligen notera att du skall mata in din längd i cm och vikt i kg.

Ange din vikt och din längd

kg
cm

Ditt BMI-resultat

Ditt BMI är:
Viktklass: Mycket svår undervikt
Viktklass: Svår undervikt
Viktklass: Undervikt
Viktklass: Normalvikt
Viktklass: Övervikt
Viktklass: Fetma grad 1
Viktklass: Fetma grad 2
Viktklass: Fetma grad 3
Ditt resultat visas här..

Tabell över BMI-resultat

ViktklassBMI
Mycket svår underviktmindre än 15
Svår undervikt15 till 15,9
Undervikt16 till 18,49
Normalvikt (hälsosam vikt)18,5 till 24,9
Övervikt25 till 29,9
Fetma grad 130 till 34,9
Fetma grad 235 till 39,9
Fetma grad 3Över 40

Samband mellan vikt och längd för BMI

Graf som illustrerar BMI-samband mellan vikt och längd

BMI - vän eller fiende?

Idag är det många som kämpar med vikten. Det finns de som har lite till måttlig övervikt, sedan finns det de som är sjukligt överviktiga och därmed kallas feta, vad som i den engelska litteraturen omtalas som obese. Att vara överviktig medför inte bara bara ohälsosamma risker, utan har även påverkan på huruvida man kan få barn - för att nämna ett exempel. Läs gärna mer om övervikt och hälsa hos Hälsa för alla, som har många bra artiklar inom dessa områden. De har även en riktigt bra BMI räknare som inte bara beräknar din BMI utan även ger dig en graf över var du ligger på BMI skalan.

För att kunna kategorisera var på överviktsskalan man hamnar använder både vården och samhället i stort ett begrepp som kallas BMI. Det är en förkortning och utläses Body Mass Index. När man räknar ut en persons BMI fås en siffra. Beroende på storleken hamnar sedan vederbörande någonstans på en skala som innefattar undervikt, normalvikt, övervikt och fetma.

För att räkna ut en persons BMI behövs en del kroppslig information kring personen i fråga. De ingående faktorerna är vikt och längd. När man vet dessa variabler kan man sedan beräkna denna persons Body Mass Index. För att göra det tar man vikten och dividerar denna med längden i kvadrat. Längden skall vara mätt i meter. För pedagogikens skull illustreras detta med ett räkneexempel här nedan.

Räkneexempel för BMI

Här illusterar vi hur det fungerar när man räknar ut BMI för en person, vi använder en testperson. Information om "Maja", vår testperson: Maja väger 61 kg och är 168 cm lång. För att den matematiska formel som används för att beräkna Majas BMI ska kunna användas måste hennes längd göras om till meter, som i detta fall då blir 1,68 m. Formeln för BMI finns nämnd överst på sidan, och nu är det bara att stoppa in talen på respektive plats och då får man

$$ \textrm{BMI} = \frac{ 61 }{ 1.68 \cdot 1.68 } \approx 21.6$$

Vilket innebär att Maja hamnar inom intervallet för normalvikt och därför är normalviktig och troligtvis har en hälsosam vikt. Detta kan konstateras genom att gå in i BMI-tabellen för att se vad som är normal vikt och vilket intervall det gäller inom. Du kan hitta en sådan tabell här ovan, vi har även lagt med en smart graf som illustrerar hur fördelningen av BMI ser ut beroende på en persons längd och vikt.

BMI kan ibland "ljuga"

En sak som man måste ha i åtanke när det handlar om BMI är att det värde man får genom beräkningen ibland kan vara missvisande. Personer med mycket muskler har generellt sett ett ganska BMI, vilket beror på att muskler väger mer än fett och därför påverkar uträkningen åt det postiva hållet - alltså att resultatet blir högre än om personen inte hade haft lika mycket muskler men samma mängd fett.

Som en följd av detta är det viktigt att inte bara stirra sig blind på resultatet av en BMI-uträkning, det är även viktigt att se till en persons fysiska status i form av hur tränad personen är. Samtidigt är det även viktigt att se till hur personens levnadsvanor ser ut.

Lämpligheten rörande BMI när det kommer till barn och ungdomar

BMI-testet i sig är inte heller lämpat att användas för barn, då de gränsvärden man använder sig av är anpassade till vuxna. För barn mellan 2 till 18 år behöver man även ta hänsyn till ålder och längdtillväxt, vilket man gör med en formel som kallas ISO-BMI som används vid BVC och inom skolhälsovården. Hos 1177 finns bra information om hur BMI kan användas när det gäller barn: Barn och BMI hos 1177.

BMI spelar roll även i andra sammanhang

Det finns mycket som kretsar kring BMI. Tidigare nämndes det i artikeln att BMI styrde omfattningen av övervikt, men lika väl används BMI för de som har en mycket låg vikt. Sådana som lider av ätstörningar så som t.ex. anorexia nervosa och bulimi och som är inskrivna på behandlingsinstanser för detta, kontrolleras och följs med hjälp av bland annat BMI.

BMI och föräldraskap

Även i andra sammanhang används BMI. Ett ganska vanligt exempel är när det handlar om fertilitet, vilket används som ett illustrativt exempel. Föreställ dig någon som har svårt för att bli gravid och vill söka hjälp på en fertilitetsklinik (för t.ex. IVF-behandling), denna person måste oftast ligga runt ett visst BMI för att överhuvudtaget ens kunna övervägas att få hjälp. Detta beror på att för mycket fettvävnad kan ha en hormonellt negativ påverkan på möjligheten att bli gravid. Då är det helt enkelt för kostsamt att lägga pengar på ett försök som sannolikt inte kommer att lyckas.

Vidare vet man att lagom är bäst och därför vill man att en person ligger i normalområdet, då det utgör minst hälsorisk. Om en person skulle ha svårt att bli gravid och inte heller får till det med de medel som man får via en fertilitetsklinik, kan adoption vara ett alternativ. Men igen, även de flesta adoptionscentra som idag finns har stor kontroll på säkerheten vad gäller ett adoptivbarns framtid, så att det inom kort inte riskerar att bli föräldralöst igen (pga. hälsorisker). Alltså har även dessa centra ofta krav på BMI hos de som söker om att i framtiden få bli adoptivföräldrar.

Sammanfattningsvis kan dessa tre bokstäver B, M, och I, tyckas små, men tillsammans blir de BMI och har oanad påverkan på människors liv varje dag.

Denna sida på andra språk

  🇳🇴 Norsk: Finn ut BMI her

  🇩🇰 Dansk: Find ud BMI her

Relaterade sidor inom "övriga uträkningar och omvandlingar"

Hur mycket är Fahrenheit i Celsius?

Skriv en kommentar