Hur mycket energi producerar solen varje sekund?

Varje sekund producerar solen 3,86 × 1026 J (Joule)
Detta motsvarar ungefär 1,07 × 1020 kWh (kilowattimmar)

Solens energiproduktion är enorm

De siffror som vi talar om här är så extremt stora att de är riktigt svåra att få grepp om, men för att göra en enkel jämförelse. Varje år vi i Sverige ungefär 573 TWh (terawattimmar) energi, detta innebär att solen under en sekund producerar mer energi än vad hela landet Sverige använder under 187 miljoner år. Det är alltså helt galna mängder energi vi talar om. 🤯

Energin kommer från fusionsprocesser

Det som driver denna enorma energiproduktion i solen är någonting som kallas fusion, dvs. den process där atomkärnor slås ihop och bildar nya och större atomkärnor. I solen är det väteatomer som slås ihop och ovandlas till heliumatomer, samtidigt som stora mängder energi frigörs i fusionsprocessen. Varje sekund omvandlas ungefär fyra miljoner ton av solens materia till energi. Men även om det låter mycket och som att solen kommer att försvinna snart så behöver vi inte oroa oss, inte än i alla fall, man har beräknat att solens energi inte kommer att ta slut förrän om ungefär 4,5 miljarder år. 😅

Vår stjärna solen

Kärnkraftverk använder fissionsprocesser

I de kärnkraftverk som används på jorden för att producera energi utnyttjar man sig av en process som kallas fission, vilket i princip är motsatsen till fusion. Under en fissionsprocess klyvs istället atomkärnor, vilket får som följd att nya lättare atomkärnor bildas tillsammans med stora mängder energi. Det forskas även på att försöka utvinna energi genom fusionsprocesser på jorden, men ett fungerande fusionskraftverk ligger ganska många år in i framtiden. Nuvarande riktmärke är år 2050, vilket är då man hoppas kunna ansluta en forskningsreaktor till elnätet för att påvisa att fusionsenergin är kommersiellt gångbar (läs mer här om det internationella forskningsprojektet Eurofusion).

Relaterade sidor inom "övriga bra att veta-grejer"

Hur mycket borde man väga?Hur mycket guld finns på jorden?Hur mycket kan man tjäna inför skolresan?Hur mycket koffein är det i kaffe?Hur mycket kostar en ETF?Hur mycket kostar MC-körkort?Hur mycket mjölkar en ko?Hur mycket var jordbävningen i Japan 2011 på Richterskalan?Hur mycket var jordbävningen i Thailand 2004 på Richterskalan?Hur mycket vatten består kroppen av?Hur mycket vatten bör man dricka?Hur mycket växer håret?Hur mycket är Fahrenheit i Celsius?Hur mycket är mitt BMI? Räkna ut här!Hur mycket öl dricks under Oktoberfest?Hur många IP-adresserMultipelprefixStjärnbilderSveriges EU-avgift

Skriv en kommentar