Hur mycket energi producerar solen varje sekund?

Varje sekund producerar solen 3,86 × 1026 J (Joule)
Detta motsvarar ungefär 1,07 × 1020 kWh (kilowattimmar)

Solens energiproduktion är enorm

De siffror som vi talar om här är så extremt stora att de är riktigt svåra att få grepp om, men för att göra en enkel jämförelse. Varje år förbrukar vi i Sverige ungefär 573 TWh (terawattimmar) energi, detta innebär att solen under en sekund producerar mer energi än vad hela landet Sverige använder under 187 miljoner år. Det är alltså helt galna mängder energi vi talar om. 🤯

Energin kommer från fusionsprocesser

Det som driver denna enorma energiproduktion i solen är någonting som kallas fusion, dvs. den process där atomkärnor slås ihop och bildar nya och större atomkärnor. I solen är det väteatomer som slås ihop och omvandlas till heliumatomer, samtidigt som stora mängder energi frigörs i fusionsprocessen. Varje sekund omvandlas ungefär fyra miljoner ton av solens materia till energi. Men även om det låter mycket och som att solen kommer att försvinna snart så behöver vi inte oroa oss, inte än i alla fall, man har beräknat att solens energi inte kommer att ta slut förrän om ungefär 4,5 miljarder år. 😅

Vår stjärna solen

Kärnkraftverk använder fissionsprocesser

I de kärnkraftverk som används på jorden för att producera energi utnyttjar man sig av en process som kallas fission, vilket i princip är motsatsen till fusion. Under en fissionsprocess klyvs istället atomkärnor, vilket får som följd att nya lättare atomkärnor bildas tillsammans med stora mängder energi. Det forskas även på att försöka utvinna energi genom fusionsprocesser på jorden, men ett fungerande fusionskraftverk ligger ganska många år in i framtiden. Nuvarande riktmärke är år 2050, vilket är då man hoppas kunna ansluta en forskningsreaktor till elnätet för att påvisa att fusionsenergin är kommersiellt gångbar (läs mer här om det internationella forskningsprojektet Eurofusion).

Hur vi kan ta vara på solenergin

Även om solen producerar extremt stora mängder energi är det bara en liten bråkdel som når oss på jorden. Men ändå exakt så mycket som behövs för att ge jorden det behagliga klimat som vi är vana vid, och som kan upprätthålla liv. Men vi kan även dra nytta den energi som solen utstrålar på andra sätt. Ett exempel på detta är att generera förnybar el med hjälp av solceller, där man omvandlar solens energirika strålar till elektrisk energi. Läs gärna mer om olika sätt att utvinna solenergi hos HemSol AB, som är experter på just detta och kan hjälpa till med att ta fram olika lösningar inom solenergi.

Relaterade sidor inom "övrig fakta om saker och ting"

Energiproduktion vindkraftverkHur mycket guld finns på jorden?Hur mycket mjölkar en ko?Hur mycket syre behöver man?Hur mycket vatten består kroppen av?Hur mycket vatten bör man dricka?Hur mycket växer håret?Tid att resa till MarsKommentarer


#1   Lars Valentin   2022-10-06 21:02  
Lärorik artikel.
En liten språklig detalj bara.
I slutet är en rubrik:
Hur vi kan ta tillvara på solenergin

Det heter antingen ”ta vara på…” eller ”ta tillvara…”

#2   Stefan   2022-10-07 10:02  
Hej Lars,

Tack så mycket för din kommentar, jag har korrigerat det språkliga misstaget nu. :)

Med vänlig hälsning,
Stefan

Skriv en kommentar