Hur mycket betalar Sverige till EU?

Sverige betalar avgift på cirka 34 miljarder kronor om året till EU. Svenska regeringen betalar detta månadsvis till EU vilket blir cirka 2,83 miljarder kronor i månaden. Sverige får dock varje år tillbaka ungefär 15-20 miljarder kronor, i form av bidrag och stöd från EU.

Sverige och EU

Sveriges medlemskap i EU började att inledas år 1991 (1 juli). Den 1 juli 1991 så ansökte den svenska regeringen om ett medlemskap i det som då hette EG. 1994 hade Sverige en folkomröstning om svenska folket ville att Sverige skulle bli medlem i EU och ja-sidan vann den omröstningen. Sveriges regering betalar en avgift till EU-kommissionens konto en gång i månaden. Cirka 15-20 miljoner kronor får Sverige tillbaka som bidrag och som stöd från EU. Det är just nu väldigt svårt att beräkna hur mycket alla länder som är med i EU får tillbaka och vissa delar av stödet är öronmärkt för varenda land. EU:s budget är ungefär 1 300 miljarder kronor om året och cirka 94 procent utav den budgeten finansierar en verksamhet utanför och i EU länder.

Euro

2003 så höll Sverige ännu en omröstning om valutaunionen. Resultatet blev att Sverige inte skulle inför euro som valuta. Formellt sätt så har inte Sverige ett undantag när det kommer till euron. Men det är inte aktuellt med ett eurotillträde innan folket i Sverige stödjer det. Läs mer om Sverige och det nuvarande politiska landskapet kring euron här, och om du vill se provmynt på hur svenska euromynt skulle kunna se ut kan du kolla här.

EU:s arbete i riksdag och regering

Regeringen i Sverige företräder Sverige i EU. Regeringen samråder med EU-nämnden för ministermötena för att den svenska riksdagen ska kunna få en insyn i förhandlingar och besluten som fattas av regeringen. Frågor kring EU behandlas i fackutskott och efter att det har varit EU-toppmöten så informerar den svenska statsministern våran riksdag om det som avhandlats och den svenska riksdagens ledamöter kan ställa sina frågor.

Skriv en kommentar