Hur mycket är saker i multipelprefix?

När man behöver tala om saker som är enormt stora, eller försvinnande små, använder man någonting som kallas multipelprefix. Dock är inte multipelprefix någonting som uteslutande används för mycket stora eller mycket små saker, utan även för alldeles vardagliga saker och räknetal. Några exempel på multipelprefix är kilo, mega och tera. Kilo är ett tusenprefix som vi ofta stöter på när man talar om vikt, där grundenheten då är gram, tusenprefixet kilo anger då 1 000 gram. På samma sätt är mega ett miljonprefix som man ofta stöter på när man talar om frekvenser, då med grundenheten Hertz (Hz), miljonprefixet mega anger då 1 000 000 Hz. Prefixet tera är ett biljonprefix som man ofta stöter på när man talar om storlekar på hårddiskar, med grundenheten byte, biljonprefixet tera anger då 1 000 000 000 000 byte.

Tabell över alla olika multipelprefix

Här nedan har vi sammanställt en tabell över olika multipelprefix tillsammans med deras förkortning, faktor och faktorförklaring.

PrefixFörkortningFaktorFaktorförklaring
kilok1 000tusen
megaM106miljon
gigaG109miljard
teraT1012biljon
petaP1015tusen biljoner
exaE1018triljon
zettaZ1021tusen triljoner
yottaY1024kvadriljon
bronto (ej SI-enhet)– –1027tusen kvadriljoner
geop (ej SI-enhet)– –1030kvintiljon
millim10-3tusendel
mikroμ10-6miljondel
nanon10-9miljarddel
pikop10-12biljondel
femtof10-15tusendels biljondel
attoa10-18triljondel
zeptoz10-21tusendels triljondel
yoctoy10-24kvadriljondel

Skriv en kommentar